دربی ۹۴ عصر فردا و از ساعت ۱۶:۳۵ برگزار خواهد شد که این بازی از شبکه سه سیما پخش می شود. فیروز کریمی، خداداد عزیزی، رضا شاهرودی و سیروس دین محمدی کارشناسان دربی در تلویزیون هستند. همچنین محمدرضا احمدی مجری برنامه است و شانس جواد خیابانی نیز برای گزارش در دربی بیشتر از دیگر گزارشگران خواهد بود و البته عباس قانع هم شانس دارد!