مهمترین عناوین روزنامه های ورزشی امروز 20 بهمن ماه به بیان مسائلی همچون همه برگشتی های پرسپولیس در یک دهه اخیر، قاسمی‌نژاد و بابایی؛ نقاط اشتراک لیست سرخابی‌ها، معضل داوری در فوتبال زنان ، پرسپولیس تا پایان سال مشکی پوش می ماند ، تمرین ترابی با پیراهن میناوند ، می پردازد.

 تصاویر نیم صفحه  روزنامه‌های ورزشی  بیستم بهمن ماه به رشته‌های مختلف ورزشی ، به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

 

///

///

///

///

///

///

///

///

///

///

///

///