محرم نویدکیا  در حال حاضر سرمربی  تیم فوتبال سپاهان  است و با این تیم نتایج خوبی کسب کرده است. البته ماجرای حضور نویدکیا در سپاهان جالب است.

او پس از خداحافظی از فوتبال حدود ۳ - ۴ سال در فوتبال حضور نداشت و پس از آن با جلساتی که با ساکت، مدیرعامل سپاهان برگزار کرد سرمربی زرد‌ها شد.

نویدکیا برای حضور در سپاهان با رحیمی، مدیرعامل سابق سپاهان، حاج رضایی و مایلی کهن مشورت کرده است.

نویدکیا بیان کرد: برای بازی خداحافظی دوست داشتم با ذوب آهن بازی کنم. این در حالی است که مدیریت تلاش می کرد تا در بازی با استقلال یا پرسپولیس خداحافظی کنم.