باتوجه به تست‌گیری مجدد از اعضای کادرفنی و بازیکنان تیم ملی فوتبال دیروز نتیجه تست کرونای کلیه نفرات منفی است.

ضمن اینکه تست‌های بعدی در روزهای شنبه و دوشنبه گرفته خواهد شد.