سیدمهدی سیدصالحی مهاجم سابق تیم های سپاهان، استقلال و پرسپولیس در مورد کری خوانی های رایج میان هواداران و پیشکسوتان فوتبال گفت: 

کری خواندن برای پیشکسوت نیست.هوادار نه پولی می گیرد و نه عایدی ای دارد.می آید کری می خواند و اینها از لذت فوتبال است.یک کاری نکنیم که این جو فوتبال بیشتر از این مسموم شود.من همیشه سعی کرده ام آن چیزی که از فوتبال می بینم را موشکافانه بررسی کنیم.

سعی می کنم درباره سیستم و تاکتیک تیم ها حرف بزنم و در مسیری حرکت کنم که زندگی ام بوده است اما چه فایده که در فوتبال ما این چیزها کمتر دیده می شود.

وقتی ما یک مسولیتی می گیریم می شویم مسئول همه مردم.وزیر ارتباطات وزیر همه استقلالی ها،پرسپولیسی ها و سپاهانی ها است.

یک زمانی هست من هیچ پست و مقامی ندارم،استوری می گذارم،متلک می گویم و یا کل کل های زیادی می کنم.منظورم یک هوادار عادی است.خب هیچ اتفاقی هم نمی افتد.اما یک نفر که در راس مملکت است باید کری خوانی هایش در کمال احترام باشد.

یک نفر مثل آذری جهرمی می آید از این کل کل ها می کند و پشت سرش هزار و یک حاشیه ایجاد می شود.شائبه ها به وجود می آیند و ..اگر یک نفر از مسئولان باشگاه استوری بگذارد می گویند از دل باشگاه است اما استوری وزیر قابل توجیه نیست یا حداقل من تاییدش نمی کنم.این طور رفتارها ذهنیت ها را تغییر می دهد.

ما از مسئولان انتظار داریم که اشاعه دهنده کارهای خوب باشند.کارهایی که احترام،منش و کردار در آن وجود داشته باشد.آن وقث است که هوادار هم این چیزها را بیشتر و بهتر یاد می گیرد.