به دنبال لو رفتن ترکیب تیم ملی ساعاتی پیش از دیدار با بحرین و ورود نهادهای نظارتی فرد خاطی شناسایی شد. بر این اساس و مطابق آخرین خبرهای دریافتی برای فرد مزبور در نهادهای ذیربط پرونده تشکیل شده و وی بلافاصله پس از مراجعت به ایران می بایست نسبت به تخلف رخ داده در مراجع نظارتی پاسخگو باشد.

بیش از 20 ساعت قبل از بازی ایران و بحرین در مقدماتی جام جهانی 2022 قطر در منامه ترکیب تیم ملی در تمام رسانه ها منتشر شد و همین انتقاداتی را نسبت به فضای نه چندان حرفه ای در میان اعضای تیم ملی را به همراه داشت.