خروج ستاره تیم ملی از ترکیب اصلی دیدار با انگلیس!

سردار آزمون مهاجم تیم ملی پس از حرف و حدیثهای بسیار در خصوص عدم حضورش در اردوی تیم ملی و همچنین خط خوردنش از تیم سرانجام زودتر از موعد مقرر به کشور قطر رسید تا خود را برای بازی های جام جهانی آماده کند.

این بازیکن در تمرینات آماده نشان داده و با شراط مناسبی روبروست اما گفته می شود وی در دیدار با انگلیس غایب است و کیروش از هم اکنون ترکیب تیم ایران را انتخاب کرده و قرار است با ترکیب مورد نظر خود تیم را روانه دیدار با انگلیس کند.

از طرفی عدم حضور آزمون در ترکیب اصلی می تواند حواشی بسیاری را ایجاد کند اما نکته قابل توجه این است که سردار مصدوم نیست و با آمادگی کامل در تمرینات حضور دارد اما قرار نیست در ترکیب اصلی کارلوس کیروش حضور داشته باشد.

این در حالی است که شنیده می شود طارمی، جهانبخش و انصاری فرد سه بازیکن خط حمله و هجومی تیم ملی ایران را در بازی با انگلیس تشکیل می دهند.

خروج ستاره تیم ملی از ترکیب اصلی دیدار با انگلیس!

شایان ذکر است بازی با تیم انگلیس برای کیروش به عنوان سرمربی تیم ایران بسیار حائز اهمیت است و سرمربی تیم ملی به باخت در این دیدار به سادگی رضایت نمی دهد به همین دلیل امکان تغییر عقیده وی تا روز بازی مهم تیم ایران وجود دارد و امکان اینکه سردار دقیقه نودی در ترکیب اصلی قرار بگیرد نیز وجود دارد!