سرشاخ شدن سپهر حیدری با رضا درویش!+ عکس

سپهر حیدری این روزها از شرایطی که  پرسپولیس دارد به شدت دلخور است و بار ها از رضا درویش، مدیرعامل این تیم انتقاد کرده و معتقد است ستاره‌ها یکی یکی جدا می‌شوند و جانشین مناسبی برای آن‌ها درنظر گرفته نمی‌شود و این اتفاقات فقط به ضرر هواداران است. 

 

سرشاخ شدن سپهر حیدری با رضا درویش!+ عکس