به گزارشافکارنیوز،خبر بازی دوستانه تیم ملی فوتبال کشورمان و برزیل بعد از جام جهانی سوژه اصلی رسانهها شده بود از همین رو مسئولان فدراسیون فوتبال که این موضوع را در برخی از جلسات خود مورد بررسی قرار دادهاند. با توجه به اینکه نظر برزیلیها دوباره تمایل دارند که اگر قرار است بازی برگزار شود درکشورهای همسایه باشد، همین موضوع باعث شد تا مسئولان فدراسیون نیز چندان پیگیر این بازی نباشند. این در شرایطی است که حتی برآورد هزینهای برای برگزاری این بازی انجام شد و پولی بالغ بر ۲ میلیون دلار برای این بازی برآورد هزینه شد که از سوی مسئولان فدراسیون رقم بالایی اعلام شده البته نمایندههایی پیشنهادهای مختلفی به مسئولان فدراسیون دادند اما فعلاً هیچکدام آنها رسمیت پیدا نکرده است.