به گزارش افکارنیوز،

حسین اصلانی کلور وکیل مدافع سوشا مکانی در این باره اظهارداشت: با توجه به دفاعیات صورت گرفته، ارائه مستندات و پس از اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری، سوشا مکانی به زمین بازی بازگشت.

وی افزود: قاضی شعبه 2 بازپرسی رسیدگی پرونده را بر عهده دارد در نامه‌ای به باشگاه پرسپولیس محرومیت سوشا مکانی را لغو و اجازه حضور وی در زمین بازی را صادر کرد.