به گزارش افکارنیوز،

مهدی هاشمی نسب درباره نخستین دربی که در سال 79 با پیراهن استقلال مقابل پرسپولیس انجام داد عنوان کرد:من از آن بازی خاطره ای دارم که هرگز بیان نکرده امووقتی به استادیوم آزادی وارد شدم جو عجیبی را دید.بالا تا پایین آدم نشسته بود.بیشتر هم پرسپولیسی در ورزشگاه بود.

وی ادامه داد:داشتم گرم می کردم که دیدم یکی از پشت شالی گردنم انداخت.برگشتم دیدم احمد عابدزاده است و شال قرمزی گردنم انداخته است.شوکه شدم.گفتم خدایا چه کنم.من را جلوی این جمعیت قرار داده است و با این شال باید چه کنم.

هاشمی نسب افزود:برای اولین بار این را تعریف می کنم.دست و پایم می لرزید.همانطور که شال روی گردنم بود به سمت هواداران استقلال رفتم،به سمت شان گل پرتاب کردم و شال قرمز را جلوی شان به زمین زدم.این طرف ورزشگاه که آبی بود منفجر شد و من را تشویق کردند و از آن طرف هم ...بگذریم.فقط ماندم احمدرضا چقدر فکر کرده بود که این کار را با من انجام بدهد و بعدا به او گفتم من را به دردسر بزرگی انداختی.