به گزارش افکارنیوز،

تمرین پرسپولیس در حالی برگزار شد که یکی از هواداران پلاکارد کوچکی همراه خود آورده بود که پیغام ویژه و عجیبی در آن بود.

بر روی این تابلو نوشته شده بود: ما تیم ملی را بدون سنگین وزن نمی خواهیم

 

ل