به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم‌صفحه روزنامه‌های ورزشی شانزدهم فروردین به مسائل مختلف ورزش به ویژه فوتبال اختصاص دارد.

 

روزنامه‌های ورزشی شانزدهم فروردین

 

روزنامه‌های ورزشی شانزدهم فروردین

 

روزنامه‌های ورزشی شانزدهم فروردین

 

روزنامه‌های ورزشی شانزدهم فروردین

 

روزنامه‌های ورزشی شانزدهم فروردین