به گزارش افکارنیوز،

کمال که در روزهای اخیر با کتف بانداژ شده تمرین می کرد دیروز کتفش را باز کرده بود و در تمرین گروهی تیم هم حاضرشد. به نظر می رسد کمال با چند جلسه تمرین دیگر شرایط حضور دوباره در ترکیب تیم پرسپولیس را پیدا کند.

کامیابی نیا یکی از بازیکنان حاضر در ریکاوری تیم ملی است و این طور که از شواهد امر پیداست کی روش به روی او حساب ویژه ای باز کرده است.