به گزارش افکار نیوز، همسر زیدان گفت: یک مدت ما با هم دوست بودیم، وقتی تصمیم به ازدواج گرفتیم، زین الدین گفت تو مسیحی هستی و من مسلمان.یک مدت از هم دور بودیم.من مسلمان شدم و با عشقم ازدواج کردم.زیدان هیچ وقت نمازشو ترک نکردو با نماز آرامش پیدا می کند.به همین خاطر کمتر عصبی می شود. او همیشه 10 درصد درآمدشو به عنوان زکات به ایتام می دهد.