مهدی پاکدل و رعنا آزادی ور دو بازیگر سینما و تلویزیون با هم ازدواج کردند.

مهدی پاکدل