آزاده صمدی رمان «زندگی در پیش‌رو» نوشته‌ رومن گاری با ترجمه‌ لیلی گلستان را شنیدنی کرده است.

« زندگی در پیش رو » یکی از مهم‌ ترین کتاب‌های رومن گاری است که نشر ثالث منتشر کرده و نسخه‌ی شنیدنی آن در رادیوگوشه ضبط شده است. در این نسخه‌ی شنیدنی مقدمه‌ی کتاب را لی‌لی گلستان خوانده است.

داستان کتاب، ماجرای پسربچه‌ای به نام مومو است که با چند بچه‌ دیگر به رزا خانم سپرده شده‌اند. اما کم‌کم مومو می‌فهمد رزا خانم بابت نگهداری از او و دیگر بچه‌ها از مادران‌شان، پول می‌گیرد و این شروع کشف رازهای تازه‌ای است.

ادبیات خوب را خوب بشنویم.