ساناز سماواتی  این عکس را در صفحه خود منتشر کرد و نوشت:

صبور باشیم چون موج .....هزاران بار با تمام قوا به ساحل میکوبد تا بعد از هزار و یکمین بار اندکی در آن تغییر شکل ایجاد کند.قرنها طول کشیده تا لبه قاره ها ساییده شدن توسط امواج اقیانوس ها و به شکل امروزی زمین شکل گرفته . این جمله رو امروز به فرزندم گفتم؛ که در آینده بکار ببره تو زندگیش ....صبر ...و سخت کوشی .

به امید برکت و سلامت برای همه هموطنانم . آمین

 

 

ساناز سماواتی