سوگل خلیق با انتشار این عکس نوشت:من این تجربه رو هزار بار دیگه تکرار می‌کنم و هر هزار بار همینقدر غمگین میشم از انرژی ای که به هدر رفت، سلامتی‌ای که به خطر افتاد، خانواده‌ای‌ که نتونستیم کنارشون باشیم… 

مونس بیچاره من

اینیستا پست جدید سوگل خلیق+ عکس