عکسی از تیپ شیک ‌ افسانه بایگان که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

افسانه بایگان بر فرش قرمز /عکس