به گزارش افکارنیوز،

هدی زین العابدین با انتشار این عکس نوشت:

زندگی کردن

آن گونه که دوست دارید

خود خواهی نیست

خودخواهـی آن است که

از دیگران بخواهید

آن گونه که شما دوست

دارید زندگی کنند

هدی زین العابدین