به گزارش افکارنیوز،

شهره سلطانی با انتشار این عکس نوشت:

شیخی به زنی فاحشه گفتا: مستی

هر لحظه به دام دگری پابستی

گفتا؛ شیخا، هر آن چه گویی هستم،

آیا تو چنان که می نمایی هستی؟!

#شهره_سلطانی

#خیام#خیام_نیشابوری

#قضاوت#قضاوت_ممنوع#مهربانى#مهربانى_را_تمرین_کنیم#مهربانى_رسم_خوشایندیست.

شهره لرستانی