به گزارش افکارنیوز،

ویشکا آسایش با انتشار این عکس نوشت:
اخبار چهره ها -عکس آرشیوى
عروسى خانم دراکولا

ویشکا آسایش