به گزارش افکارنیوز،

بهناز جعفری با انتشار این عکس نوشت:

در حاشیه های داوری فیلمکس توکیو.

 

بهناز جعفری