به گزارش افکارنیوز،

نیما کرمی با انتشار این عکس نوشت: 

خبر چهره ها - از تفریحات جذاب من و پسر دیدن فوتبال اون هم از جنس قرمزش و مثل همیشه با پیروزی ،بود . نمیدونید چه کیفی داد.

 

نیما کرمی