نسرین مقانلو با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - روز جهانی زن، خصوصا شیر زنان و مادران ایران زمین مبارک باد.

زنان و مادرانی پر استقامت از نسل آریایی زنانی که همچنان پشت همسران و فرزندانشان چون کوه استوار هستند و حضور پر مهرشان باعث دلگرمی و آرامش برای خانواده هایشان می‌باشد.

 

نسرین مقانلو