به گزارش افکارنیوز،

 آزیتا ترکاشوند با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - قضاوت_نکن

قضاوت تو را از مسیر دور می کند.

قضاوت تو را به قهقرا می برد.

قضاوت تو را از آرامش دور میکند.

قضاوت کردن درباره اشتباهات

دیگران آسان است.

ولی پی بردن به خطاها و اشتباهات خود دشوار است.

تو هرگز خودت را قضاوت نمیکنی،

پس حق نداری دیگران را قضاوت کنی،

با قضاوت نکردن این و آن و تنها با

قضاوت کردن خود میتوانی مسیرت

را تغییر دهی و به آرامش برسی.

آزیتا ترکاشوند