به گزارش افکارنیوز،

الهام کردا با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - خسته ایم همه

و من فکر میکنم هنوز کلمه ی امید معنا دارد.

 

الهام کردا