به گزارش افکارنیوز،

 ریحانه پارسا در واکنش به قضاوت‌هایی که این روزها درباره وی می‌شود، نوشت:

اخبار چهره ها - من مدت هاست عادت کردم: به دلسوزی های شما، قضاوت های شما پیش فرض های شما، احتمالات شما، فحش های شما، دوست نداشته های شما
و هزار و یک چیز شما دوست عزیز؛ «ترک عادت خود مرض است» اینجانب مدت هاست توسط خود شما سرْ شده و عاشقانه دوستتان دارد دوستان مجازی و عزیز من.