امیرحسین رستمی بعد از حواشی حضورش در برنامه «فرمول یک» این عکس را بدون هیچ توضیحی منتشر کرد.

 

امیرحسین رستمی