به گزارش افکارنیوز،

ترلان پروانه با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - از خودم بیشتر دوسش دارم ، نه که عاشق باشم فقط هر موقع ازم دور می شه حالم بده ، یا مثلا نگام که می کنه دیگه نمیشنوم چی میگه !! فکر می کنه‌ حواس پرتم ، ولی نمی دونه تو سرم چی میگذره که !! نه که عاشق باشم فقط دستامو که مى گیره هیچی برام مهم نیس ، دلم می خواد دنیا همونجا تموم شه .. نه که عاشق باشم فقط دنیارو بدون اون نمیخوام .. وقتی نگاش می کنم فکر می کنم خدا واسه خودم ساختتش اصلا ، خدایاشکرت می شه ازم نگیریش ؟ می شه کسی بیشتر از من دعا نکرده باشه واسه داشتنش ؟ می شه ؟ می شه ؟ می شه؟

ترلان پروانه