به گزارش افکارنیوز،

 معصومه کریمی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - مى‌خواستند فصلها را از ما بگیرند

غبارش را به تابستان دادند

دودش را به زمستان

جنگش را به پاییز

بیماریش را به بهار

اما نمیدانستند

ما خود بهاریم که شکوفه مى دهیم

تابستانیم که با گرمى وجودمان میوه مى شویم

پاییزیم که رنگارنگ مى رقصیم

و زمستانیم که سپیدى را به زمین هدیه مى دهیم

ما خودِ زندگى هستیم

..................

٩٩/٢/١٧

معصومه کریمی