به گزارش افکارنیوز،

نجم الدین شریعتی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - عشق و دلشوره به وقت #شب_قدر ...

می شود قدر یک شب از هزار ماه بیشتر باشد!

می شود تقدیر یک ساله ی ما در این شب رقم بخورد.

می شود ماه، همان ماهی باشد که بزرگش داشتی

و شرافتش بخشیدی بر همه ی ماه ها

شب، شب موعود است و بنده هم بنده ی تو!

شبش و چراغ امید دلش را تا طلوع فجر روشن نگهدار!

رَبِّ إِنِّی لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیر

#نجم_الدین_شریعتی

#شب_بیست_و_سوم

#رمضان_کریم

#ماه_من

#سمت_خدا

#التماس_دعا

نجم الدین شریعتی