کوروش تهامی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - بعد از #گریم #سریال_دل رستا و نکیسا

 

ساره بیات