به گزارش افکارنیوز،

روشنک عجمیان با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - انسان‌های خشمگین، خودخواه، شرور و ظالم می‌شوند و کمتر از آدم‌های نفهم می‌توانند یکدیگر را بفهمند. نباید تصور کرد که اندوه موجب ایجاد همبستگی مردم می‌شود، چون آنقدر که در میان آدم‌های غمگین، بی‌عدالتی و ظلم به چشم میخورد، در میان افراد شادمان دیده نمی‌شود. ✍