به گزارش افکارنیوز،

 افسانه چهره‌آزاد با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - نسرین صبوری: از وقتی پیمان پیداش شد همه رویاهام فرو ریخت ۰۰۰۰۰

به من چه که تو گذشته چی شده ،من زندگیم ودوست دارم وحق زندگی کردن دارم

طراح پوستر:وحید عبدالحسینی

افسانه چهره آزاد