به گزارش افکارنیوز،

ماهایا پطروسیان : ما که امسال چیزی از بهار نفهمیدیم امروز دیگه رفتم چند تا سلفی گُل گُلی گرفتم

 

سلفی گل گلی ماهایا پطروسیان +عکس