به گزارش افکارنیوز،

 فاطمه هاشمی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - این روزهای من.......

من جلوی دوربین هستم، نمی‌تونم ماسک بزنم ولی شما حتما ماسک بزنید، خطر همین نزدیکی‌ست، مواظب خودمون و اطرافیا‌نمون باشیم.

 

فاطمه هاشمی