به گزارش افکارنیوز،

فاطمه محمدی با انتشار این عکس نوشت: جناب آقای طبری سلام علیکم

اخبار چهره ها - متاسفانه در سالی که گذشت وهمین روزهای پیش رو خبرهای خوبی ازسال های زیادی که شمادر حال خدمت صادقانه در دستگاه قضایی بودید انتشارنیافت ومن همیشه فکرمی کردم چقدر خوب میشد اگربا دلایل قوی ومحکمه پسند از جرم های نسبت داده شده دفاع میکردید و چه حیف که ریشه ی بی اعتمادی را در مردم ابیاری می کنید.

جناب طبری

مردم زیادی این روزهابادرد ورنج به سختی روزشان‌راشب می کنند وباشکم گرسنه سربربالین میگذارند ودر اوج زندگی روزی هزاربارمیمیرندکاش یکی ازاین دوستان سخاوتمندتان‌را به مامعرفی می کردید تاشاید ازتعدادکودکان کاریاپیرمردان دستفروش کشورم کم میشد.

حقوق کارمندی ظاهرابرایتان ناکافی بوده که دست به گرفتن رشوه وزیرمیزی وحق دلالی برده اید،مرد مومن چرا پس فکری به حال حق وحقوق کارمندان زحمتکش نکردین وفقط نگاهتان به سعادت اهل بیت خودتان بود آن هم ازپول حرام!

شماپدرید،صدای مردان وپدران شرمنده ازنداری وفقر اطرافتان‌را میشنوید؟!البته قطعاانتظاربی جاییست برای شماکه گوشتان را موج های دریای ویلای شخصیتان نوازش داده اند‌.

جناب طبری

کاش کمی به پله هایی که زیرپایتان گذاشتیدتاازحق مردم بالابروید فکرمی کردیدکه حق چندنفرامروز در مال واملاک واندوخته های شماست وخدا وروزحساب ازرگ گردن به مانزدیکتراست...

آن میز برای خدمت به مردم بود نه خانواده ودوستانتان!

خداکند که حسابمان پاک باشد!!این برنده بودن نیست ولله که این دنیابه پیامبرهم رحم نکرد...

فاطمه محمدی