به گزارش افکارنیوز،

شیلا خداداد در اینستاپستش نوشت:

اخبار چهره ها - امیدوارم هرچه زودتر واکسن کرونا ساخته بشه و به بهره برداری برسه هممون دلتنگ خانواده و دوستانیم..

 

شیلا خداداد