به گزارش افکارنیوز،

صابر ابر، بازیگر سینما و تئاتر، به دنبال برندسازی نویدمحمدزاده با تولید عطر با نام اختصاصی خودش، که واکنش‌های زیادی در پی داشت، پستی منتشر کرده و از این کار او حمایت کرد.

اخبار چهره ها - « چه کرد مهم نیست »

‎«چرا کرد مهم است! »

‎ همه«ما» که من هم به همین «ما» تعلق دارم. در فصل های مختلفی از زندگی خیلی چیزها را دوست داشته ایم و نداشته ایم.

‎خوداندیشیدن به اعتقاد کانت اصل بنیادین روشنگری است.

‎او تفکر مستقل و پویا را اصل روشنگری می داند و تفکر مستقل و پویا در گرو آزادی اندیشه است. در بخشی از روشنگری انسان گرایی تعریف می شود که اصالت بشر و توجه به حقوق و آزادی های بشر در هر مقام و جایگاه و منظری را تأیید می کند.

‎این روزها که همه ما به سهم خودمان دَم از حقوق دیگران می زنیم، یادمان را قاضی کنیم و نگاه کنیم به این همه انگشت که چرا فلانی، فلان محصول را تبلیغ کرده، چرا فلانی فلان بوتیک را تأسیس کرده، چرا فلانی عطر دارد و به هزار شکل این تصمیم شخص مبنی بر انتخاب دیگری برای خویشتن را زیر سئوال نبریم.

‎می توانیم نخریم، می توانیم نپوشیم، نرویم، تأئید نکنیم، نقد کنیم اما پس از آگاهی کامل!

‎هنوز که هنوز است بابتِ کتاب « تا هفت خانه آن ورتر» کسانی هستند که می نویسند، صابر ابر کتاب دلنوشته هایش را چاپ کرده و فلان تومان می فروشد! یک خواهش ! دل‌نوشته!!!

‎اول کتاب را بخوانید، بعد من را بابت نقص های کتابم نقد کنید و من را از این موضوع آگاه کنید تا من بار دیگر دقتم را صد برابر کنم شاید آن نقد را بپذیرم وشاید هم نه و شاید بخشی از آن را!

‎ما مثل خیلی چیزهای دیگر در زندگی به فکر تعمیر نیستیم!

‎تعمیر در دهخدا به «زندگانی دادن» معنا می شود . حالا ما چقدر سعی می کنیم، تخریب نکنیم، تنبیه نکنیم و چقدر سعی می کنیم تصحیح کنیم و تعمیر! صبر کنیم و با انصاف نگاه کنیم به شروع یک اتفاق و اگر برایمان کامل نیست بهم کمک کنیم که کامل شود!

‎چه ایرادی دارد که نوید یا هر شخص دیگری با هر نام و جایگاهی سلیقه خودش را برند کند و ارائه بدهد؟! به نظر من هیچ ایرادی ندارد !

‎مقالاتی بابت انتخاب برند های مهم جهان و نقد آن ها بابت سفیر هایشان را در این روزها خوانده ام، با تمام وجود می گویم که تمام آن ها نقد هایی درست و خارج از بی احترامی و بٌخل و حسد و غٌر است.

‎آن ها حرفه ای حرفشان را رک و راست زده اند ! و نقص ها را با آگاهی بیرون کشیده اند و اعلام کرده اند.

‎اگر ما هنر و هنرمند را دوست داریم باید این جمله از هگل را قاب کنیم و به دیوار بکوبیم.

‎هنر روح را ارتقا می دهد و می تواند جلوی توحش را بگیرد و به نوعی انسان را رام کند .

‎طبع ما، نهاد و خوی ما تمام تعریف سلیقه نیست ! می توانیم همه سلیقه نباشیم اما همدیگر را دوست داشته باشیم!

‎«ما چه میکنیم؟»

عکس: ویدا موسویان"

 

.