به گزارش افکارنیوز،

المیرا شریفی مقدم با انتشار این عکس نوشت: الهی که همیشه شاد و سالم باشید. چهارسالگی

 

 المیرا شریفی‌مقدم با چادر رنگی +عکس