به گزارش افکارنیوز،

شبنم مقدمی با انتشار عکس زیر نوشت:

اخبار چهره ها - به این جهان

به جستجوی کسی نیامده بودم

و از جهان

به جستجوی کسی نرفتم

خواستم

آنچه را که نمی یافتم

یافتم

آنچه را که نمی خواستم

شیرین و تلخ

لفظ های جهان را چشیدم

و سپاس گفتم

کدبانوی کور را

شمس لنگرودی.

عکس را پیام ایرایی برداشته.در روزگاری که حال و احوال ِ همه مان بهتر از این بود!

بهار ۱۳۸۵. تهران

ممنون از پیام ، برای فرستادنِ عکس های قدیمی