به گزارش افکارنیوز،

محسن افشانی با انتشار این ویدئو نوشت:

اخبار چهره ها - دستم بستس

اگه نه اینجورى نمیموند!