به گزارش افکارنیوز،

 نیما کرمی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - ممنونم جناب برمایی عزیز، برای برادری و انتقال احساس زیبای شما که کلی چیز یاد من داد.

امید که سالیان بسیار کنار خانواده تان سلامت و موفق و با عشق زندگی کنید.

 

نیما کرمی