به گزارش افکارنیوز،

مجید واشقانی با انتشار این عکس نوشت: 

اخبار چهره ها - بی پولی، کرونا دلار بیست و چند هزار تومنی کرایه خونه اعصاب داغون گرفتاری گرونی غم و غصه ... سر سفره همه هست کم و زیاد داره، سوخت و سوز نه هر کی اندازه خودش

اینا که گفتم، زورشون زیاده ولی ما میگیم گووووور باباتون فرصت زندگیو از من نمیتونید بگیرید من میخندم به ریش همتون ،

زندگی میکنم هر چند سخت ، ولی من توکل کردم بدون اینکه به پشت سرم نگاه کنم بدون اینکه شک کنم به قدرتی که من را آفرید پس، خود نگه دار من است.

 

مجید واشقانی