به گزارش افکارنیوز،

 شبنم مقدمی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - غبار ِ غم برود حال ْ خوش شود حافظ. تو آب ِ دیده از این رهگذر دریغ مدار.

دل خوشم به وعده ی لسان الغیب برای همه مان. همه ی مایی که این روزها ، «در مردگان ِ خویش نظر می بندیم با طرح ِ خنده ای ...و نوبت ِ خویش را انتظار می کشیم ، بی هیچ خنده ای !»

عکس، پیام ایرایی.

۱۳۸۵. تهران

شعر، قطعه ای از «شبانه». احمد شاملو

شبنم مقدمی