به گزارش افکارنیوز،

مرجانه گلچین با انتشار این عکس نوشت:  

اخبار چهره ها - شرافت یعنی

همیشه کار درست را انجام دهیم،

حتی اگر کسی ما را تماشا نکند ...

مرجانه گلچین