به گزارش افکارنیوز،

کارگردان سریال «سربداران» درباره تجربه همکاری با علی نصیریان گفت: آقای نصیریان بازیگری نیست که ظواهر را فدای نقش کند. او برای شکل گیری شخصیت از هیچ کوشش و همکاری دریغ نمی کند. یادم هست درباره سر تراشیده آقای علی نصیریان برای نقش قاضی شارع، طی صحبتی که کردیم پذیرفت در این دو سال و نیم با سر تراشیده جلوی دوربین برود. بعد هم زنده یاد علی حاتمی برای سریال « هزاردستان » از همان تیپ استفاده کردند و سرشان را تراشیدند.

اخبار چهره ها - نجفی درباره راز ماندگاری و موفقیت نصیریان گفت: آقای نصیریان آدمی بسیار منضبط و با برنامه است. اگر قرار است مثلا ساعت شش صبح اتاق گریم باشند، حتما ۱۵ دقیقه زودتر می رسند. این خصلتی ارزشمند است و یک بار نشد کسی به ایشان در ارتباط با ساعت و زمان حضور تذکر دهد. همین باعث شده در همه مقاطع سنی و نقش هایی که بازی کرده موفق باشد. این نظم و دقت باعث می شود کار کردن با ایشان برای یک گروه همیشه لذت بخش باشد.

او در ادامه یادآور شد: ایشان برای شغل خود و انتخاب هایی که دارد حرمت و ارزش قائل است. به هر قیمتی حاضر نیست جلوی دوربین برود و تا از خوبی نقش مطمئن نشود نمی پذیرد. این بازیگر شرافت شغلی دارد که برای همه ارزشمند و قابل احترام است، نصیریان همیشه برای حرفه خودش ارزش قائل است و همین ارزش، شرافت شغلی را به دنبال دارد و مسئله بعدی که فصل مشترک من و آقای نصیریان است اهمیت فراوانی است که برای خانواده قائلیم. در این حرفه و به ویژه برای بازیگران پاسداشت نهاد خانواده کاری خطیر است که علی نصیریان در این مسئولیت هم موفق عمل کرده و نتیجه اش را در موفقیت حرفه ای اش دیده است.