به گزارش افکارنیوز،

ژیلا امیرشاهی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - من اگر می‌دانستم

زندگی دایره‌ایست که باید در آن چرخید و رقصید

و کامی از لذت‌هایش گرفت

هرگز نه می‌جنگیدم

و نه کسی را از خود می‌رنجاندم

و نه به هر اتفاق خوب

با تردید نگاه می‌کردم

و شعور را مثل نان

جزء جدانشدنی

رفتارم می‌دانستم

و کمی به خودم و آدم‌های زندگی‌م فضا می‌دادم

تا آزادانه دقیقه‌های بودن‌شان را

آنطور که دل‌شان می‌خواهد زندگی کنند

نه آنطور که من می‌خواهم

و بطور قطع

به آن‌هایی که درگیر حسد و بخل و کینه‌ بودند

اجازه‌ی حضور در زندگی‌ ام نمی‌دادم

من اگر می‌دانستم........

ژیلا امیرشاهی